BioIdenti-Cell desenvolupa una solució d’anàlisi de vídeo en temps real amb reconeixement facial.

L’ús de tecnologia combinada de 3M-Cogent i de BioIdenti-Cell permet abordar solucions de vigilància, control de presència, control d’errants, controls anti-frau en caixers, solucions per a residències en la qual la tecnologia de reconeixement facial pugui servir de suport o alternativa a altres sistemes basats en claus, tecnologia RFID o tecnologia d’identificació dactilar.

En el vídeo es representa un espai de treball en el qual apareixen diferents treballadors que mantenen una conversa mentre que el sistema d’anàlisi de vídeo en temps real identifica les persones que prèviament han estat enrolades en el sistema.

La tecnologia aplicada en aquest entorn és 2D utilitzant càmera web d’alta definició.

Les limitacions d’aquest escenari són la distància i la posició ja que, com es pot veure, si la posició de la cara no és frontal, el sistema no serà capaç de reconèixer al subjecte.

L’alternativa a aquest escenari és l’ús de càmeres 3D que permetin extreure un template 3D de l’estructura facial de la persona i fer reconeixement facial a partir de 2 models:

  1. Comparació entre templates 3D, el que obliga que l’enrolament original es realitzi també amb aquest tipus de càmeres
  2. Comparació del template 3D amb un template 2D obtingut d’un enrolament facial frontal (com pot ser la foto del DNI, passaport o visat).

Actualment, BioIdenti-Cell participa d’un consorci europeu per al projecte d’I + D amb fons H2020 denominat FaBo-SBC.