BioIdenti-Cell forma part del consorci del Projecte H2020 “FaBo-SBC”.

Dins de l’estratègia de la companyia focalitzada en la constant inversió en R + D, BioIdenti-Cell participa d’un atractiu consorci compost per universitats, empreses i administració pública.

L’objectiu general del projecte FaBo-SBC és el desenvolupament d’un nou sistema multimodal 3D sense contacte biomètric de reconeixement amb la fusió de diverses tecnologies biomètriques amb capacitat de millorar l’eficiència i la fiabilitat dels controls fronterers biomètrics basats tant en termes de velocitat com de precisió al més alt nivell de seguretat.

El creixent nombre de viatgers que creuen les fronteres de la UE planteja un seriós desafiament a les autoritats de control de fronteres en termes d’una quantitat reduïda de temps per a la realització dels controls fronterers. En conseqüència, s’estan realitzant esforços per facilitar el viatge, controlar que els passatgers siguin qui diuen ser i, al mateix temps, salvaguardar un alt nivell de seguretat. En particular, en el camp individual i l’autenticació de documents i / o verificació, el desplegament dels enfocaments basats en patrons biomètrics ha portat a avenços significatius pel que fa als processos de control de fronteres perquè aquests siguin més eficients.

Investigacions addicionals, que van més enllà de l’estat de l’art, de tècniques de detecció i identificació de persones basat en processos biomètrics s’espera que contribueixin a que el treball diari de les autoritats de control de fronteres sigui més eficient i així facilitar significativament la identificació de ciutadans no comunitaris que, de bona fe, intenten creuar les fronteres exteriors de la UE.

Aquest projecte és clau per a l’estratègia de creixement i internacionalització de la companyia iniciada el 2013 i que té per objectiu un posicionament de BioIdenti-Cell com a empresa especialitzada en tecnologia de reconeixement facial i assegurament de qualitat en enrolament dactilar. Les aplicacions d’aquesta tecnologia parteixen de l’impuls que ha suposat la incorporació biomètrica en els documents de viatge i l’aposta de la companyia és formar part de l’evolució als nous sectors que busquen la fiabilitat d’aquesta tecnologia com són el sector bancari per mesures anti-frau o de màrqueting, empreses de seguretat, controls de presència i d’errants, vigilància en residències, sector turístic …

Més informació sobre el projecte H2020 on s’enmarca aquest projecte