Biometria Facial

 

Detecció, identificació i reconeixement.

Solucions pròpies capaces de trobar persones en foto o vídeo i, posteriorment, en una llista

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrament qualitat ICAO

Per solucions de retall ICAO per captura de foto tipus carnet, Visat, Passaport, targetes de visita en recintes protegits, etc.

Detecció automàtica d’ulls tancats, boca oberta, cara girada, ulleres fosques, il·luminació deficient,…

Detecció de característiques d’edat, sexe, raça, llargària i color del cabell, barba, bigoti, ulleres, gorra/barret, pírcings/arracades, pigues,…

Reconeixement Immediat

Reconeixement facial en viu de persones per solucions basades en control d’accés, control en recintes de grans masses i alt risc (estadis de futbol, pavellons, sales de festes, casinos)

Solucions de control estadístic per edat, sexe, raça… en accessos multitudinaris.

Multi-detecció

Detecció d’una o vàries persones en imatges fixes o vídeo. Dins l’àmbit de la biometria facial, la multi-detecció de cares s’integra diàriament en el software de càmeres de fotos, vídeo i altres dispositius.

Identify & Match

Capacitat per identificar persones en una BdD, i trobar-les en una altra BdD o llistat.

ICAO

Retall de foto segons les especificacions ICAO que regula les regles que ha de cumplir una foto facial per poder ser utilitzada en documents oficials.

Casos d’Èxit

 

Visats i Passaports

  • VIS Compliant 100%
  • ICAO Compliant 100%

Veure més

DNI

La detecció facial de BioIdenti-Cell ha estat utilitzada per capturar la foto facial en la renovació del Document Nacional de Identificació (DNI). BioIdenti-Cell i IECISA han col·laborat junts en la definició i construcció d’una solució de tipus kiosk per automatitzar la labor de captura de fotografia, empremtes i signatura en la renovació del DNI. BioIdenti-Cell ha aportat al projecte l’experiència en desenvolupament en entorns kiosk i, a la vegada, la integració de l’SDK de biometria per a la captura i retall de foto facial, a més de la captura i verificació d’empremtes dactilars.

Altres Solucions

Accés a Recintes

El control de presència en espais de grans masses de persones és fonamental per garantir la seguretat de la població. Per evitar aglomeracions no desitjades, les eines de control de presència no han d’entorpir la fluïdesa de moviment. BioIdenti-Cell ofereix un control dinàmic de reconeixement facial, sense que l’individu s’hagi d’aturar ni fer cues. La detecció i verificació és instantània basant-nos en sistemes d’alta computació.

Control en espais oberts

El control en determinats espais oberts és crític per garantir la seguretat de la població (manifestacions, partits de futbol, parcs d’entreteniment, espais públics, etc.) i no sempre es tenen grans efectius policials o no se’ls vol fer molt visibles. En aquest àmbit, el reconeixement facial és sempre una eina a tenir en compte.

Dispositius suportats
Kit BioIdenti d’adaptació per a qualsevol dispositiu d’imatge fixa o en viu, i per a grans sistemes

Càmeres fotogràfiques

dispositiu-webcam_c920

WebCam

dispositiu_sphere

Pantalles solucions existents

BioIdenti^Kiosk


visats

Visats


passaports

Passaports