Política de Privacitat

1.  INFORMACIÓ A L’USUARI

Bioidenti-Cell S.A., com a Responsable del Tractament, l’informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollits per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

2.  RESPONSABLE

 • Denominació social: Bioidenti-Cell S. A.
 • Nom comercial: Bioidenti-Cell
 • CIF: A58045493
 • Domicili: Av. Via Augusta, 15, 08174 Sant Cugat del Vallès
 • Correu electrònic: info@bioidenti.com
 • Registre mercantil: Barcelona, T.6616, L.5898, Scc. 2a F.30, H. 77968, Insc. 1a N.I.F. A-58045493

3.  PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

 • Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.
 • Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzats.
 • Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no sofreixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
 • Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades vagin a ser transferits fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.
 • Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
 • Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu

Sempre que sol·licitem les seves Dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina fi.

En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

 • Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
 • Enviament de comunicacions.
Dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.

Control de dades dels complements de xarxes socials utilitzats

Algunes de les pàgines d’ofertes contenen botons de xarxes socials (botó «M’agrada» de Facebook, Google +1, botó de Twitter, etc.) amb els quals pot recomanar les ofertes de Bioidenti-Cell, S. A. a amics i coneguts.

A fi que vostè pugui tenir el control total de les dades, els botons utilitzats únicament estableixen el contacte directe entre la xarxa social corresponent i el visitant si fa clic en el botó de manera activa (solució d’un clic).

En activar el complement de xarxes socials (art. 6, apt. 1, lletra a del RGPD), es podran transmetre les següents dades als proveïdors de xarxes socials: l’adreça IP, informació del navegador, el sistema operatiu, la resolució de pantalla, els complements instal·lats en el navegador com Adobe Flash Player, el lloc web visitat anteriorment, si ha obert algun enllaç (lloc web de referència), la URL del lloc web actual, etc. La pròxima vegada que obri la pàgina web, els complements de xarxes socials es tornaran a implementar en mode inactiu predeterminat, de manera que, quan torni a visitar la pàgina web, tindrà la seguretat que no s’envien dades.

S’analitza el comportament d’ús, per exemple, per a fins publicitaris o de seguiment?

Aclariments i definicions:

Desitgem que gaudis els nostres llocs web i utilitzis els nostres productes i serveis. El nostre interès és de naturalesa econòmica. Per a trobar els productes que t’interessen i fer que els nostres llocs web siguin fàcils d’usar, analitzem el teu comportament d’ús de manera anònima o pseudonimizada. Nosaltres creem perfils d’ús conformement a la legislació vigent. No obstant això, no és possible vincular-los directament a tu. A continuació, t’informem, amb caràcter general, sobre els diferents fins i tecnologies. Després podràs exercir el teu dret d’oposició. No obstant això, hauràs de tenir en compte que, en aquest cas, és possible que no puguis utilitzar totes les funcions dels nostres llocs web.

1. Fins (art. 6, apt. 1, lletra a del RGPD)
Gestió d’etiquetes

La gestió d’etiquetes s’utilitza per a administrar eines de seguiment en pàgines web. Per a això, s’estableix una etiqueta (en anglès, «tag») per a cada pàgina. Aquesta permet determinar quines eines de seguiment s’han d’usar per a aquesta pàgina. Per tant, la gestió d’etiquetes es pot utilitzar per a controlar el seguiment de manera específica, de manera que les eines només s’usin on tingui sentit.

Estudis de mercat i mesurament de l’audiència

L’objectiu del mesurament de l’audiència és determinar estadísticament la intensitat d’ús i el nombre d’usuaris d’un lloc web, així com obtenir valors comparables per a totes les ofertes relacionades. En cap moment s’identifiquen els usuaris concrets. La teva identitat està protegida en tot moment.

Perfils per a dissenyar el portal web segons la demanda

A fi de millorar constantment els llocs web, creguem les denominades anàlisis de seqüència de clics. La seqüència de clics es correspon amb la teva trajectòria de moviments en els llocs web. L’anàlisi de les trajectòries de moviments ens ofereix informació sobre el comportament d’ús en els nostres llocs web. Això ens permet detectar possibles errors estructurals dels llocs web per a millorar-los adequadament i optimitzar-los a fi de satisfer les teves necessitats. En cap moment s’identifiquen els usuaris concrets.

Perfils per a recomanacions personalitzades

Bioidenti-Cell, S. A. oferirà recomanacions personalitzades perquè realitzis alguna acció o facis clic en ofertes, serveis o productes. Per a això, el proveïdor de serveis crea un perfil pseudònim sobre els serveis i llocs web que ha visitat en internet i t’assigna una categoria. Rebràs continguts o referències adequats al perfil. En cap moment s’identificaran els usuaris concrets ni s’utilitzaran dades personals per al perfil.

2. Tecnologies

Cookies:

Bioidenti-Cell, S. A. posa a la seva disposició la Política de Cookies.

JavaScript:

JavaScript s’utilitza per a accedir a l’aplicació i transferir els paràmetres recopilats al proveïdor de serveis o proveïdor de píxels de seguiment corresponent.

5.  LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

 • Ens hagi donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Per requeriment legal.
 • Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a nostra newsletter o per la seva condició de client.
 • Per ser necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicats a empreses relacionades amb Bioidenti-Cell, S.A.:

A encarregats de tractament: els nostres proveïdors de serveis només entren en contacte amb les dades personals en el marc del que es coneix com a encarregat del tractament, segons l’article 28 del RGPD. En tals casos, Bioidenti-Cell, S. A. continua sent responsable de la protecció de les seves dades.

A partners, els qui, sota la seva responsabilitat, li presten serveis directament o ben inclosos sota el seu contracte amb Bioidenti-Cell, S. A. Est és el cas si contracta amb nosaltres els serveis d’aquests partners o si accepta la incorporació del soci o si l’incorporem sobre la base d’un permís legal.

Sobre la base dels requisits legals: En uns certs casos, estem obligats per llei a comunicar dades a un organisme estatal si així ho sol·licita.

7.  ON ES TRACTEN LES SEVES DADES?

En un principi, les seves dades es tractaran de manera general a la Unió Europea.

En cas que, en circumstàncies excepcionals, les seves dades també es tractessin en països no pertanyents a la Unió Europea (és a dir, en els denominats tercers països), aquest tractament es durà a terme quan hagi donat el seu consentiment exprés en la mesura que aquest sigui necessari per a poder prestar-li els nostres serveis o així estigui previst per llei (art. 49 del RGPD). Així mateix, les seves dades només es tractaran en tercers països si es garanteix que existeix un nivell de protecció adequat de les dades mitjançant determinades mesures (per exemple, la decisió d’adequació de la Comissió Europea o les denominades garanties adequades, art. 44 et seq. del RGPD).

8. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

 1. Sol·licitar informació sobre les categories de les dades tractades, els fins del tractament, els possibles destinataris de les dades i el període previst de conservació (art. 15 del RGPD);
 2. La rectificació de dades inexactes o incompletes (art. 16 del RGPD);
 3. Revocar el seu consentiment en qualsevol moment amb efecte prospectiu (art. 7, apt. 3, del RGPD);
 4. Oposar-se al tractament de les dades quan existeixi un interès legítim per motius relacionats amb la seva situació particular (art. 21, apt. 1, del RGPD);
 5. Sol·licitar, en determinats casos contemplats en l’article 17 del RGPD, la supressió de les dades, sobretot si aquests ja no són necessaris per als fins previstos o si s’han tractat de manera il·lícita, si ha revocat el seu consentiment conformement a l’apartat c) anterior o si ha declarat la seva objecció conformement a l’apartat d) anterior;
 6. Sol·licitar, quan es compleixin determinades condicions, la limitació del tractament de les dades en la mesura en què no sigui possible suprimir-los o aquesta supressió sigui objecte de litigi (art. 18 del RGPD);
 7. La portabilitat de les dades, és a dir, podrà rebre les dades que ens hagi facilitat en un format d’ús comú i lectura mecànica com, per exemple, CSV i, donat el cas, transferir-los a altres persones (art. 20 del RGPD);
 8. Presentar una reclamació davant una autoritat de control, com l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a Bioidenti-Cell, S. A., Av. Via Augusta 15-25 08174 Sant Cugat del Vallès, o a través de correu electrònic info@bioidenti.com

També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9.  INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui, en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocorri, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.