Lectura de documents identificatius

GEYCE Biometrics LoadDoc

BioIdenti^LoadDoc és un programari que té per objectiu la lectura d’un document d’identificació (DNI, Passaport, etc.) des d’un lector 3M mitjançant la lectura vizOCR, MRZ o a través de RFID; una cop carregades les dades personals i d’identificació trobades en aquest document, es bolquen en qualsevol formulari de programari que calgui: Software PMS per a Hotels Opera®, Othello®, SIHOT®, SAP®, Millenium®, etc.

El sistema realitza un registre paral·lel en fitxer configurable o base de dades per al seu posterior control juntament amb les imatges dels documents escanejats (en funció del lector utilitzat i de la llicència del producte és possible extreure les imatges IR i UV, a més de realitzar comprovacions d’autenticitat del document).

Aquest software està actualitzat a les darreres versions de passaports i IdCard (com ara el DNI 3.0 o 4.0) de tots els països segons  normativa ICAO 9303.

Què oferim

modelo 3M AT9000 MK2

Lectors de documents

Capacitat per a llegir i processar imatges de passaports, targetes d’identificació, visats i tot tipus de documents de forma ràpida, senzilla i precisa.

Suport als documents de viatge que compleixen o no amb l’OACI

Documents que poden ser llegits

Documents processats

BioIdenti^LoadDoc realitza, per defecte, la lectura per RFID; si aquesta lectura no obté informació s’utilitza automàticament la lectura MRZ. Obté informació de tot tipus de passaports i inclús permet llegir els nous DNI electrònics 3.0, implantats des del 2015, el qual conté un xip amb dual interface, situat aquest cop en el revers de la targeta, que permet la connexió mitjançant hardware, però també sense fils a través de la tecnologia NFC (Near Field Comunication).

Reducció del temps d'espera

Temps d'espera

Redueix els temps d’espera en accessos de gran afluència de persones.

 • Recepció d’hotels. Check-in en pocs segons
 • Organismes públics
 • Aeroports
 • Entitats bancàrias
 • Instal·lacions esportives i d’oci
 • Casinos, notaries, esdeveniments, etc.
Reducció errors en presa de dades

Millora de presa de dades

Redueix errors en la presa de dades.

 • Les dades passen automàticament des de l’escànner al programari tan sols prement una tecla  o automàticament al passar el document a través del lector (models swipe o de captura automàtica com, per exemple, Regula 7024).
 • Captura en menys de 3 segons
Millora imatge corporativa

Imatge corporativa

Millora de la imatge corporativa.

 • Imatge avançada i tecnològica de l’empresa
 • Major satisfacció del client

Casos d’èxit

BioIdenti-Cell no és tan sols una empresa proveïdora de les solucions de gestió de visats i passaports, sinó que també desenvolupa eines que faciliten la introducció de dades.

La necessitat: desenvolupament d’una eina que permeti introduir, directament en un sistema, les dades que apareixen en el document acreditatiu d’una persona, sense necessitat de teclejar tota la informació.

La solució: BioIdent-Cell ha desenvolupat, conjuntament amb l’empresa Thales ©, un programari que funciona amb el Sistema Operatiu Windows (a partir de la versió 7), que permet bolcar la informació continguda en un document identificatiu a un sistema de introducció de dades, prèvia configuració dels camps que es desitja complimentar.

Factors d’èxit: BioIdenti^LoadDoc s’ha integrat amb software PMS de Opera® en els següents hotels i en el sistema  Oracle Micros®:

 • Marriott
 • Melià
 • Tryp
 • Preciados
 • Novotel
 • Asia Gardens

A qui li pot interessar

Organismes públics

Instal·lacions esportives i d'oci

Aeroports

Notaries

Hotels

Casinos

Entitats bancàries

Esdeveniments

Què ens diferencia

Característiques del producte

 • Velocitat de procés.
 • Compatibilitat amb qualsevol interface (formularis web, programaris d’escriptori, etc.). Integració sense necessitat de modificació.
 • Permet integrar regles de conversió obertes dels camps de passaport.
 • Permet integrar captures d’RFID o MRZ (separades o al mateix temps).
 • Integrat en un portal de serveis. Actualització a través del sistema ClickOnce (de forma automatitzada).
 • Totalment configurable: número i nom dels camps, tecles d’execució, etc.
 • Número infinit de formularis.
 • Registre del document (en formato CSV) i emmagatzematge de les imatges capturades al mateix temps que es bolca la informació en el formulari.

Pot descarregar aquesta informació en format PDF des del següent enllaç

Descarregar