Catàleg de Productes Bioidenti

Producte 1 / 9

Bioidenti^Enrolment

Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques

Solució multiplataforma de registre facial i dactilar de persones amb control de qualitat per a una màxima eficàcia en identificació automàtica.

Especialment dissenyat per a centres penitenciaris, visats i passaports.

Facial: inclou captura automàtica, controls de qualitat i retall automàtic ICAO

Empremta digital: ajustable en nombre d’impressions, posades i rodades. Segmentació automàtica, control de qualitat i seqüenciació. Compatible amb els principals livescan de mercat i càmeres Windows.

Configurable per empaquetatge ANSI NIST.

Integrable com a solució web, escriptori o plataforma de quiosc. A més, integra serveis web per monitoratge a distància en entorns quiosc, permetent prendre control des pàgina web.

Inclou serveis de calibratge dels dispositius a distància, generació d’estadístiques e indicadors de qualitat per l’operador.

Casos d’èxit més destacats
 • Projecte VIS MAEC
 • Enrolament d’interns en Institucions Penitenciàries de Catalunya
 • Quioscs de captura biomètrica en fronteres per la DGP en l’àmbit de visats
 • Comissaries de policia
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
BackEnd
Serveis multi-biomètrics de backend

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament X
Identificació  
Serveis Web X
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud  
BD  
Facial X
Dactilar X
DocID  
FP LiveScan X
Càmera X
Lector ID  

Producte 2 / 9

Bioidenti^SearchClient

Identificació biomètrica en controls d’accessos

Aplicació multiplataforma que permet la identificació mitjançant empremtes dactilars i / o imatge facial en viu.

Tots dos sistemes es poden combinar oferint un model de control multibiométrico altament fiable.Especialment dissenyat per a controls d’accés i presència per als quals es requereix millorar la seguretat i agilitat, per la qual cosa no requereix la introducció de codis d’identificació addicionals o procés de lectura de targetes (coincidència 1: n).

Requereix una solució Bioidenti ^ Backend o un projecte d’integració.Compatible amb plataformes Blockchain en projecte d’integració

Disponible per a projectes a mida (solució web, escriptori o plataforma de quiosc), integrant control d’accessos per àrees amb restriccions horàries optimitzant el temps d’operació i reduint el temps de pas, potenciant la seguretat.

Casos d’èxit més destacats
 • Control d’accés d’entrada/sortida que actualment està operatiu en els Centres Penitenciaris de tota Catalunya
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
SearchServer
Cercador massiu multi-biomètric
SearchServerClient
Aplicació desktop de recerca per empremtes dactilars
SearchClientMobile
Identificació en mobilitat mitjançant empremtes dactilars

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament  
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud  
BD  
Facial X
Dactilar X
DocID  
FP LiveScan X
Càmera X
Lector ID  

Producte 3 / 9

Bioidenti^IDCheckFace

Verificació identitat facial mitjançant document d’identificació

Aplicació que permet llegir documents d’identificació com DNI, carnet de conduir o passaports i comparar la imatge en viu des d’una càmera web amb la capturada del DNI. Opcionalment, es pot buscar o verificar amb la base de dades facial de LFIS.

Amb aquesta solució, es pot corroborar la validesa de el document amb la persona que el presenta i contrastar-lo amb la informació facial registrada de forma centralitzada, resolent una coincidència 1: 1: n.

Casos d’aplicació més destacats
 • Jutjats (Apud acta)
 • Quioscs auto-assistits de lloguer de vehicles
 • Control policial en llocs fronterers
 • Recepcions d’hotel
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
Enrolment
Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques
CFIS
Solució de control d’accés facial
LoadDoc
Lectura i càrrega de dades de documents Identificatius

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament  
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud  
BD  
Facial X
Dactilar  
DocID X
FP LiveScan  
Càmera X
Lector ID X

Producte 4 / 9

Bioidenti^IDCheckFP

Verificació de la identitat d’empremtes dactilars mitjançant document d’identificació

Solució per a identificació mitjançant empremtes dactilars en base a lectura de document d’identitat o passaport.

La solució realitza una lectura de document, pren l’identificador i descarrega el NIST de la persona per a realitzar una comparació 1:1.

Aquest producte pot complementar-se amb la solució de lectura de dades de documents d’identificació LoadDoc.

Requereix de projecte d’integració.

Casos d’aplicació més destacats
 • Identificació mitjançant DNI de persones en finestreta a entitats bancàries.
 • Comprovació d’identitat en jutjats per a apud-actes.
 • Control de fronteres
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
LoadDoc
Lectura i càrrega de dades de documents Identificatius

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament  
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud  
BD  
Facial  
Dactilar X
DocID X
FP LiveScan  
Càmera  
Lector ID X

Producte 5 / 9

Bioidenti^LoadDoc

Lectura i càrrega de dades de documents Identificatius

Bolca les dades de documents d’identificació com ara el DNI, NIE, carnet de conduir, passaport, etc., sobre qualsevol formulari de sol·licitud.

Bioidenti^LoadDoc permet configurar qualsevol formulari i combinació de tecles  de control que iniciaran la lectura del document i bolcat de dades a l’formulari on s’estigui posicionat.

El sistema realitza registre paral·lel en fitxer configurable o base de dades pel posterior control junt amb les imatges dels documents escannejats.

La solució és compatible amb els principals lectors de mercat i, en base al seu model, es registraran imatges IR, UV o coaxial, a més de les imatges de llum blanca.

Bioidenti^LoadDoc pot realitzar control d’autenticitat del document, així com realitzar verificacions creuades entre les dades captades mitjançant VIZ-OCR, MRZ i RFID, depenent del model de lector integrat i de l’opció de llicenciament desitjada.

Casos d’èxit més destacats
 • Recepcions d’hotel
 • Aeroports
 • Oficines consulars
 • Lloguers de cotxes
 • Controls policials fixos
Productes relacionats
IDCheckFace
Verificació identitat facial mitjançant document d’identificació
IDCheckFP
Verificació identitat dactilar mitjançant document d’identificació

 

Característiques
Tipus de producte Licència
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament X
Identificació  
Serveis Web  
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud  
BD opcional
Facial  
Dactilar  
DocID X
FP LiveScan  
Càmera  
Lector ID X

 

Producte 6 / 9

Bioidenti^LoadSign

Captura de la signatura digital per qualsevol documents d’acceptació de condicions

Bioidenti^LoadSign és un programa que permet generar digitalment qualsevol document d’acceptació de condicions incorporant la firma digitalitzada.

Aplicable a acceptació de condicions de qualsevol contracte junt amb l’acceptació d’ús de dades personals en el marc del nou Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD) facilitant:

 • Evitar ús de paper
 • Establir procediment de comunicació i acceptació de condicions variables
 • Incorporar signatura digital vàlida legalment
 • Xifrat dels documents digitals emmagatzemats
 • Fàcil accés als documents en cas de reclamacions

El sistema ofereix un tractament d’historial des del que es pot accedir als documents generats que s’emmagatzement de manera xifrada i en una ruta configurables.

Utilitzant una carpeta d’entrada i una de sortida, Bioidenti^LoadSign permet incorporar a qualsevol aplicació informàtica d’un sistema de generació de documentació en format PDF que fusioni les dades particulars i les marques d’acceptació amb la signatura sobre plantilles predissenyades.

Casos d’èxit més destacats
 • Recepcions d’hotel
 • Oficines consulars
 • Lloguers de cotxes
 • Gestories i assessories
Productes relacionats
LoadDoc
Lectura i càrrega de dades de documents identificatius
IDCheckFace
Verificació identitat facial mitjançant document d’identificació
IDCheckFP
Verificació identitat dactilar mitjançant document d’identificació

 

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament  
Identificació  
Serveis Web  
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud  
BD  
Facial  
Dactilar  
DocID  
Signatura X
FP LiveScan  
Càmera  
Lector ID  
Pad Signatura X

Producte 7 / 9

Logon

Bioidenti^Logon

Integració sistema d’autenticació via empremtes dactilars i reconeixement facial

Solució dissenyada per facilitar la integració de tecnologia de captura d’empremtes dactilars o reconeixement facial en l’àmbit de la identificació durant un procés d’inici de sessió.

Admet l’inici de sessió 1: n o 1: 1 en funció de el projecte que es vagi a integrar.

S’ofereix SDK a nivell de servidor per integrar la validació durant el procés d’autenticació.

S’ofereix juntament amb la solució Bioidenti ^ ClientServices per permetre la integració de la lectura d’empremtes dactilars en viu des d’aplicacions web o una solució de comparació 1: n.

Casos d’aplicació més destacats
 • Despatxos professionals de GEYCE AGP.
 • Accés d’agents de companyies d’assegurances.
 • Portal de serveis per a centres penitenciaris
 • Aplicacions de xarxes socials
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
WebFPCapture
Control web per a dispositius LiveScan en navegadors

Característiques
Tipus de producte Projecte Suscripció
Mètode desplegament SDK
Enrolament  
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows X
Android X
WebApp X
Cloud X
BD  
Facial X
Dactilar X
DocID  
FP LiveScan X
Càmera X
Lector ID  

Producte 8 / 9

Bioidenti^ClientServices

Serveis biomètrics de Windows per accés des de pàgines web

Solució Windows que ofereix serveis per gestionar lector de documents identificatius (passaports, DNI,…), PAD de signatures i lector d’empremtes dactilars.

La interfície implementa els serveis amb accés mitjançant protocol SignalR de Microsoft que, a la seva vegada, és una abstracció d’alt nivell de la tecnologia WebSockets disponible des de les pàgines web.

Aquest producte permet que una aplicació desenvolupada en model Web permeti accedir a hardware i funcions que no estan disponibles des del navegador.

A més, ofereix serveis de biometria dactilar, facial i utilitats d’accés a arxius d’unitats mòbils que requereixen carregar una galeria d’empremtes dactilars o de fotos, base de comparació per a identificacions, i descarregar les identificacions realitzades en mode offline.

Funcions
 • Escàner d’empremtes dactilars
 • Funcions de comparació d’empremtes
 • Funcions d’obtenció de la qualitat NFIQ 2 de les emprentes
 • Creació d’arxius ANSI/NISTITL 1-2011 per a la transmissió de contingut biomètric
 • Retall facial ICAO
 • Detecció de cara en fotografies
 • Accés a dispositius mòbils connectats al PC per cable USB
 • Captura i validació de documents d’identificació, basat amb patrons, amb base de dades actualitzable amb més de 100 tipus de documents
 • Detecció d’empremtes falses
Casos d’aplicació més destacats
 • Enrolament biomètric (dactilar i fotografia facial)
 • Identificació dactilar
 • Registre en controls fronterers (EES) (validació de document, match facial, captura dactilar)
Casos d’éxit més destacats
 • Integració amb controls fronterers
 • Integració amb consolats per a visats i passaports
 • Integració amb quioscs
Productes relacionats
Backend
Serveis multi-biomètrics de backend
Enrolment
Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques
SearchClient
Identificació biomètrica en controls d’accés
SearchClientMobile
Identificació en mobilitat mitjançant empremtes dactilars (stand-alone)
SearchServerClient
Aplicació desktop de cerca per empremtes dactilars

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud  
BD  
Facial X
Dactilar X
DocID X
FP LiveScan X
Càmera X
Lector ID X

Producte 9 / 9

Bioidenti^ControlPresencia

Control de presència de treballadors amb identificació biomètrica

Bioidenti^ControlPresencia és un software desenvolupat per Bioidenti-Cell, per al control de presència biomètric de treballadors.

Principals característiques:

 • Marcatge fent servir empremta dactilar
 • Menys de 2 segons per treballador
 • Permet la multiplexació de punts de control biomètric
 • Compatible amb els principals fabricants de lectors d’empremtes
 • Habilitat en plataforma cloud
 • Permet la integració amb ePortem de GEYCE AGP SOFTWARE S.L.
 • Marcatges biomètrics d’entrada/sortida que quedaran registrats en aquest sistema per a la seva gestió i tractament
 • Les dades biomètriques quedan dissociades de les dades personals, de forma que només des del mòdul d’identificació es relacionen les dades personals amb la clau biomètrica
 • Les dades biomètriques no es registran en cap equip local, no duent-se a terme còpies d’aquestes dades sensibles
 • Detecció d’empremta viva i correcció automàtica d’empremtes molt humides o molt seques

Inclou mòdul d’enrolament biomètric que integra diferents nivells de control de qualitat per garantir la màxima eficàcia durant la identificació.

El Control de Presència Biomètric Dactilar es divideix en dues funcions:

 1. Gestió de les dades biomètriques dels treballadors
 2. Marcatge d’entrada/sortida biomètric

Casos d’èxit més destacats

 • Integració en important empresa de gestió laboral
 • Portal de gestió d’empresas
Productes relacionats
SearchClient
Identificació mitjançant empremtes dactilars.
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques.
Eportem
Informació resumida dels diferents serveis d’AFINITY que GEYCE AGP posa a la disposició dels despatxos professionals i de les empreses client dels mateixos, per facilitar l’intercanvi d’informació.

 

Característiques
Tipus de producte Subscripció
Mètode desplegament Azure
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web  
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud X
BD  
Facial X
Dactilar X
DocID  
Signatura  
FP LiveScan X
Càmara X
Lector ID  
Pad Signatura  

 

Producte 1 / 5

 

Bioidenti^MobileFPEnrol

Inscripció mitjançant empremtes dactilars en mobilitat

App dissenyada per a enrolament d’empremtes dactilars en mobilitat. Ofereix els controls NFIQ i control en base a qualitats ISO per a enrolaments de persones que no poden desplaçar-se a una estació biomètrica.

Aquesta solució, preparada sota Android, és compatible amb dispositius Bluecheck i Credence.

Casos d’èxit més destacats
 • Registre d’interns en Centres Penitenciaris
 • Registre d’un sol·licitant de visat en un consolat honorari
 • Policia
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
Enrolment
Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques

Características
Tipo de producto Subscripción
Método despliegue APK
Enrolamiento X
Identificación
Servicios Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Cámara
Lector ID

Producte 2 / 5

 

Bioidenti^MobileFPID

Identificació mitjançant empremtes dactilars en mobilitat

Aplicació dissenyada per a la identificació d’empremtes dactilars mitjançant dispositius d’aplicació.

Disponible com un AFIS distribuït o una solució en línia connectada a serveis centrals segons l’abast de el projecte.

La solució admet dispositius Bluecheck en mode asíncron i Credence en mode síncron. Per a altres fabricants consultar disponibilitat.

Té un historial de consultes i estats de resposta per dispositiu i data.

Casos d’aplicació més destacats
 • Cossos policials que han d’identificar persones en custodia o en intervencions.
 • Centres penitenciaris
 • Control d’accés en àrees restringides a l’exterior
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
SearchClient
Identificació biomètrica en controls d’accés
SearchClientMobile
Identificació en mobilitat mitjançant empremtes dactilars (stand-alone)

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament APK
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

 

Producte 3 / 5

 

Bioidenti^MobileFaceEnrol

Inscripció facial des d’unitats mòbils

Solució d’aplicació dissenyada per capturar fotografies per registre facial amb control de qualitat.

L’App permet personalitzar tant el logotip com els camps que s’incorporaran que facilitin l’enllaç amb el sistema d’informació dependent.

El registre de persones a través d’aquesta aplicació permet un registre en el sistema Backend perquè es sincronitzi convenientment amb el LFIS respectiu.

Casos d’aplicació més destacats
 • Inscripció facial per a controls d’accés en SmartBuilding
 • Inscripció facial per a esdeveniments
 • Registre automatitzat en àrees restringides a l’exterior
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
Enrolment
Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques
CFIS
Solució de control d’accés facial

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament APK
Enrolament X
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial X
Dactilar
DocID
FP LiveScan
Càmera X
Lector ID

 

Producte 4 / 5

 

Bioidenti^MobileFaceID

Identificació facial des d’unitats mòbils

Aplicació dissenyada per a la identificació facial mitjançant la càmera de Smartphones i Tablets; permet fer una foto de manera asíncrona per així poder realitzar una identificació automàtica contra el sistema LFIS centralitzat.

En cas de identificar-se una persona etiquetada en una HIT-LIST, l’App manté una informació addicional sobre aquesta llista d’identificacions.

Disponible com a solució distribuïda o en línia connectada a serveis centrals segons l’abast del projecte.

La solució admet captura de fotos, galeria de fotos o recerca de vídeos en viu.

Té un historial de consultes i estats de resposta per dispositiu i data.

Aquest App pot ser personalitzada en base al context de el projecte.

Casos d’èxit més destacats
 • Cossos policials que han d’identificar persones en custodia o en intervencions.
 • Control de fronteres
 • Control de seguretat en esdeveniments
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
Enrolment
Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques
CFIS
Solució de control d’accés facial

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament APK
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial X
Dactilar
DocID
FP LiveScan
Càmera X
Lector ID

 

Producte 5 / 5

 

Bioidenti^SearchClientMobile

Identificació en mobilitat mitjançant empremtes dactilars (stand-alone)

App d’identificació en mobilitat mitjançant empremta dactilar per a volum de candidats no superior a 5000 persones en entorns que no poden resoldre’s mitjançant ús de xarxes wireless.

Les identificacions es realitzen en viu contra el col·lectiu prèviament inicialitzat.

La solució permet traçar les identificacions realitzades amb el dispositiu distingint-les de les realitzades des de l’estació fixa. Es disposa d’un model del dispositiu Credence TWO que està rugeritzat (Credence-TWO-R).

Casos d’aplicació més destacats
 • Identificacions en zones especials, infermeria o sortides vitals dels Centres Penitenciaris
 • Identificació en el dipòsit de cadàvers
 • Control d’accés en zones d’oci exteriors
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
SearchClient
Identificació biomètrica en controls d’accés
SearchServer
Cercador massiu multi-biomètric
SearchServerClient
Aplicació desktop de cerca per empremtes dactilars

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament APK
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

Producte 1 / 3

 

Bioidenti^BackEnd

Serveis multibiomètrics de backend

Base de dades biomètrica i conjunt de serveis desplegats en servidor d’aplicacions, utilitzant tecnologia REST, adaptada a cada projecte.

Permet el desacoblament de les dades biogràfiques i disposa de mòduls basats en components a integrar.

Emmagatzema imatges i plantilles i permet la regeneració de plantilles i la integració amb altres proveïdors d’AFIS. S’admet la migració.

Dissenyat per ser utilitzat des de productes Frontend i integra mòduls de SearchServer.

Projecte d’integració disponible.

Incorpora swagger autodefinit per a tractament CRUD de les entitats associades a un projecte.

Principals entitats reconegudes són les següents:

 • PERSONA
 • SEDE
 • ACCES
 • ESTACIO
 • USUARI
 • ENROLAMENT
 • FOTO
 • EMPREMTA
 • NIST

 

Casos d’aplicació més destacats
 • Control d’accés en organismes públics
 • Control de seguretat en aeroports
 • Accés a clubs esportius
 • Recepcions d’hotel
 • Institucions Penitenciàries
Casos d’èxit més destacats
 • Desplegament OnPremise al CTTI
 • Serveis Cloud per a esdeveniments amb control d’accés
Productos relacionados
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
SearchServer
Cercador massiu multi-biomètric

Característiques
Tipus de producte Projecte
Mètode desplegament Services
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows
Android
WebApp
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar X
DocID
FP LiveScan
Cámara
Lector ID

Producte 2 / 3

SearchServer

 

Bioidenti^SearchServer

Buscador massiu multi-biomètric

Mòduls per oferir un servei de recerca externa centralitzada d’empremtes dactilars o reconeixement facial a el sistema backend.

Complementa la solució Bioidenti^Backend.

Dissenyat per cerques massives i la plataforma és escalable en funció de l’volum d’inscripcions.

S’ofereix per desacoblar solucions biomètriques patentades que permeten el control de la base de dades biomètrica.

Casos d’aplicació més destacats
 • Centres penitenciaris
 • Jutjats (Apud acta)
 • Quioscs auto-assistits de lloguer de cotxes
 • Control policial en llocs fronterers
 • Recepcions d’hotel
Casos d’èxit més destacats
 • Reconeixement facial 1:n
 • Cerca per empremta dactilar 1:n
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
BackEnd
Serveis multi-biomètrics de backend

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament Cloud/OnPremise
Enrolament
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows
Android
WebApp
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar X
DocID
FP LiveScan
Càmera
Lector ID

Producte 3 / 3

 

Bioidenti^SearchServerClient

Aplicació desktop de recerca per empremtes dactilars

Aquesta aplicació requereix dels productes Bioidenti^BackEnd i Bioidenti^SearchServer.

Ofereix interfície de captura d’empremtes, empaquetat NIST, transmissió i trucada de servei i obtenció de resultats, mostrant-se per pantalla en ordre de puntuació.

La interfície permet analitzar cadascun dels resultats possibles i la ubicació de minúcies per tipus i grau de l’angle, així com d’importació d’arxiu ANSI NIST a més de captura en viu mitjançant Livescan. La operatòria està dissenyada per a sistemes síncrons.

Casos d’aplicació més destacats
 • Identificació de interns en Centres Penitenciaris
 • Identificació en el dipòsit de cadàvers
Productos relacionados
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
BackEnd
Serveis multi-biomètrics de backend
SearchClient
Identificació biomètrica en controls d’accés
SearchServer
Cercador massiu multi-biomètric
SearchClientMobile
Identificació en mobilitat mitjançant emprentes dactilars (stand-alone)

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

 

Producte 1 / 6

 

Bioidenti^CFIS

Solució de control d’accés facial

Solució de backoffice que, basada en la plataforma de reconeixement facial, permet construir solucions per al client i integrar-les en els seus sistemes de control, informació i vigilància.

El sistema gestiona càmeres, alertes i grups per implementar l’accés intel·ligent desitjat i el control de presència que el client necessita.

Integra productes frontend d’aquest catàleg.

El sistema es distribueix en els següents mòduls: LFIS, SFIS, CFIS, EFIS.

Casos d’aplicació més destacats
 • Control de fronteres intel·ligents
 • Sistemes automatitzats de vigilància
 • Control de presència interior/exterior
 • Detecció de persones en hit-list a grans estadis
 • Aplicacions orientades al màrqueting
 • Detecció clients VIP en oficines bancàrias
 • Control de presència per a prevenció de riscos laborals
Productes relacionats
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
Enrolment
Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques

Característiques
Tipus de producte Projecte Suscripció
Mètode desplegament Cloud/OnPremise
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows
Android
WebApp X
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar
DocID
FP LiveScan
Càmera X
Lector ID

 

Producte 2 / 6

 

Bioidenti^BackOffice

Solució web de BackOffice per a backend

Aplicació web centralitzada que permet la consulta, gestió i explotació de la base de dades biomètrica amb bolcat ANSI NIST.

Gestiona l’informació biomètrica de persones permetent desacoblar les dades biogràfiques de les biomètriques. D’aquesta forma, les fitxes biogràfiques no s’integren en el sistema ABIS sinó que resideixen a la base de dades del client i s’estableix un vincle mitjançant un camp de referència intern.

Ofereix serveis per a la importació / exportació d’inscripcions, així com cerques d’organitzacions externes, fent servir un format ANSI NIST interoperable.

Projecte d’integració personalitzable.

S’ofereix sota la plataforma IIS o JEE.

Casos d’aplicació més destacats
 • Control d’accés en organismes públics
 • Control de seguretat en aeroports
 • Accés a clubs esportius
 • Recepcions d’hotel
Casos d’èxit més destacats
 • Gestió d’acreditació biomètrica
 • Control digital de l’Onboarding
 • Gestió central penitenciària

Característiques
Tipus de producte Projecte Suscripció
Mètode desplegament Cloud/OnPremise
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows
Android
WebApp X
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar X
DocID
FP LiveScan
Càmera
Lector ID

Producte 3 / 6

IDV 

Bioidenti^IDV

Solucions digitals de OnBoarding

Components i serveis per a la implementació de solucions de OnBoarding Digital.

 • Captació d’imatges del document identificatiu
 • Captura de foto facial en viu
 • Servei de matching facial
 • Servei de verificació de la identitat

Disponible per a entorns web, Android i IOS, Compatible amb NFC per llegir dades de xips. Inclou serveis d’integració. Backoffice de control basat en projectes. S’integra amb el Servei FMS (Facial Matching Service) que permet realitzar:

 • una verificació de la identitat a partir de la foto capturada, contrastada amb l’obtinguda del document identificatiu,
 • comprovació d’autenticitat i caducitat del document identificatiu,
 • verificació del document a partir de les dades de la banda MRZ i de la informació textual que apareix al document
Exemple IDV
Casos d’èxit més destacats
 • KYC
 • Venda d’entrades amb identificació de l’usuari
 • Aplicacions de credencials
Productes relacionats
LoadDoc
Lectura i càrrega de dades de documents identificatius
IDCheckFace
Verificació identitat facial mitjançant document d’identificació

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament Cloud/OnPremise
Enrolament X
Identificació
Serveis Web X
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud X
BD
Facial X
Dactilar
DocID X
Signatura
FP LiveScan
Càmera X
Lector ID
Pad Signatura

Producte 4 / 6

 

Bioidenti^SelfSovereign

Identitat biomètrica auto-sobirana

Desenvolupem solucions d’identificació biomètrica integrables amb blockchain i el concepte d’identitat auto-sobirana.

El ciutadà governa des d’un eWallet l’ús de la seva identificació biomètrica certificada per un organisme expedidor.

En el punt on calgui fer una verificació biomètrica basada en reconeixement facial, l’usuari podrà autoritzar-la des del seu mòbil. Les càmeres de reconeixement facial estaran habilitades per fer matching a partir de l’obtenció del template facial cedit per l’eWallet i certificat i traçat sobre plataforma blockchain.

Tant l’expedidor, el ciutadà com el verificador tindran associada les claus DID, permetent que els automatismes de reconeixement facial i captació de temperatura tinguin les garanties a nivell de GDPR i el ciutadà tingui control de l’ús de dades personals, donant consentiment i revocant-ne quan ho consideri sobre una xarxa xifrada, inviolable i confiable.

Casos d’aplicació més destacats
 • Integració amb organismes d’acreditació d’identitat
 • Control d’accés a edificis o zones restringides
 • Acreditacions per a esdeveniments que requereixin d’identificació personal
Productes relacionats
CFIS
Solució de control d’accés facial

Característiques
Tipus de producte Projecte amb components
Mètode desplegament Personalitzat
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar
DocID X
FP LiveScan
Càmera X
Lector ID

 

Producte 5 / 6

 

Bioidenti^LiveFPDetection

Detecció d’empremta viva

Llibreria per a detecció d’empremta viva per a entorn Windows, que ofereix un API per detectar si una imatge capturada correspon a una empremta viva o a una falsa empremta. Per entrenar el sistema (en base a empremtes capturades des de lectors d’escànner Gemalto, models CS500e i CSD450f) s’utilitza xarxes neuronals.

Aquest sistema ofereix una alternativa al diagnòstic basat en una solució hardware, flexible en quan a millores en base a nous entrenaments i nous lectores.

Casos d’aplicació més destacats
 • Entorns de màxima seguretat en els que és necessari comprovar que no s’utilitzen empremtes falses
Productes relacionats
Enrolment
Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques

Característiques
Tipus de producte Llicència
Mètode desplegament MSI
Enrolament X
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

 

Producte 6 / 6

 

Bioidenti^WebFPCapture

Control web per a dispositiu LiveScan en navegadors

Permet implementar un sistema de control de un dispositiu LiveScan des d’una aplicació web.

Aquesta solució simplifica el desplegament de sistemes AFIS i el seu manteniment.

Aquest sistema facilita una interfície per a aplicacions web que permet monitoritzar la imatge en viu que es captura i és compatible amb els principals fabricants de dispositius LiveScan.

Casos d’aplicació més destacats
 • Solució de client virtual per a entorns bancàris
Productos relacionados
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
Enrolment
Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques
Logon
Integració del sistema d’autenticació mitjançant biometria

Característiques
Tipus de producte Projecte
Mètode desplegament SDK
Enrolament X
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows
Android
WebApp X
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan
Càmera
Lector ID