Història

L’empresa GEYCE va ser fundada el 1985. GEYCE Biomètrics va ser l’evolució de GEYCE Telecom, pertanyent al grup Geyce Grup. A l’octubre de 2017 es modifica el nom de la raó social, passant-se a anomenar BioIdenti-Cell, i així donar un major enfocament a l’especialització de la companyia en l’àrea de l’identificació biomètrica.

GEYCE Telecom va néixer per aportar al grup l’R+D en matèria d’enginyeria software, creant les eines de desenvolupament (lowercase) i frameworks de les solucions del grup.   L’any 1988 es va crear la línia de producte GEYCE-LINK, a l’any 1997 el generador d’aplicacions de gestió. A l’any 2006 es va desenvolupar la solució BioIdenti –la llavor de GEYCE Biometrics- que és l’origen del tractament avançat de la biometria facial i dactilar actuals.

Al 1988 es va crear… GEYCE-LINK

GEYCE-LINK

GEYCE Link

 

 

Solució de comunicació de dades mitjançant la línia telefònica commutada. Es va convertir en un referent amb aplicacions tan destacades i variades com la comunicació de centres Corberó i Newpol, gasolineres CEPSA, serveis d’assegurances Banc Vitalici, Restaurants Pokins, Casinos de Catalunya, botigues Mango, dades per al Control d’Accessos pel COOB’92, oficines consulars del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre molts altres.

 

Al 1997, Enginyeria software (projecte JEDI-APPJEDI)

Projecte JEDI-APPJEDI

JEDI

Projecte que va madurar tot una llarga experiència en desenvolupaments de llenguatges interpretats multi plataforma basant-nos en llenguatge JAVA. Es composa d’una eina de disseny denominada JEDICASE i d’un framework de gestió de formularis i navegació de dades denominat JEDIFC. Aquesta enginyeria segueix en plena evolució oferint-nos el desplegament de solucions desktop, web i mobilitat. Amb aquestes eines s’han desenvolupat totes les aplicacions de GEYCE AGP en l’àmbit fiscal i laboral, i totes les aplicacions de gestió de visats i passaports, d’oficines consulars i backoffice pel Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre d’altres.

 

Al 2006 es van crear les primeres Solucions BioIdenti, l’origen de GEYCE Biometrics, basat en el tractament de la biometria facial i dactilar.

Solucions BioIdenti

BioIdenti
Com a resultat d’una nova línia d’innovació i recerca en l’àmbit de la biometria, es va crear la primera solució d’enrolament biomètric sobre estacions kiosk amb la cooperació de nous partners com Informática el Corte Inglés i Investronica.

Es van desenvolupar les llibreries de base de tractament dactilar i facial per a clients com els Ministeris d’exteriors i la Direcció General de Policia en els àmbits de la gestió de visats i documents d’identitat.