Política de Qualitat

A BIOIDENTI-CELL, som especialistes en solucions avançades de biometria i lectura i verificació de documents ID, tant al sector públic com privat. El nostre compromís amb els nostres col·laboradors i clients consisteix en l’elaboració de projectes adequats a les necessitats i els requisits plantejats, de forma àgil i amb la possibilitat que el client pugui conèixer en tot moment l’avenç del projecte, participant en la validació de lliuraments parcials progressius fins a emplenar tots els requisits.
D’altra banda, subministrem productes sota llicència que construïm i actualitzem sobre la base de les millores tecnològiques i necessitats que detectem o rebem de les nostres parts interessades.
Finalment, subministrem dispositius d’alta tecnologia orientats a la captura d’empremtes dactilars o lectura de documents ID que compatibilitzem amb les nostres solucions.

Per assolir aquests objectius tenim en compte aquests punts clau:

  • Tota l’organització ha d’estar identificada i participar en la millora contínua de la qualitat.
  • En cada cas concret és necessari analitzar i definir clarament les necessitats de les parts interessades que puguin estar afectades.
  • Tota l’organització ha d’estar subjecta al procés de millora contínua de la qualitat.
  • La satisfacció de cada col·laborador en el seu lloc de treball és essencial.
  • L’ambient de treball ha de ser còmode, agradable, amb eines tecnològicament avançades, que eliminin els riscos, promoguin la satisfacció i la integració del col·laborador en el desenvolupament de la seva activitat a l’empresa.
  • L’esforç continuat per proveir serveis, productes i oportunitats que ens facin ser una millor alternativa als nostres competidors.
  • El compliment dels criteris i requisits de la norma UNE-en-ISO 9001-2015 i els criteris i requisits legals, reglamentaris i de client.
  • Integrar proveïdors externs i col·laboradors en la nostra filosofia de qualitat.
  • Compliment dels objectius anuals estratègics establerts en les revisions que amb aquesta finalitat es duen a terme i que són coherents amb aquesta política.
  • El compliment dels criteris i requisits de la norma UNE-en-ISO 27001-2022 i els principis bàsics, requisits i mesures de seguretat segons l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

Aquesta política es dóna a conèixer a totes les parts interessades.

Gener 2024
Joan Vilaseca
CEO