Política de Qualitat

En BIOIDENTI-CELL, som especialistes en solucions avançades de biometria tant en el sector públic com privat. El nostre compromís amb els nostres col·laboradors i clients consisteix en l’elaboració de projectes adequats a les necessitats i requisits plantejats, de manera àgil i amb la possibilitat que el client pugui conèixer en tot moment l’avanç del projecte, participant en la validació de lliuraments parcials progressius fins omplir tots els requisits.

Per assolir aquests objectius tenim en compte aquests punts clau:

  • Tota l’organització ha d’estar identificada i participar en la millora contínua de la qualitat.
  • En cada cas concret és necessari analitzar i definir clarament les necessitats de les parts interessades que puguin estar afectades.
  • Tota l’organització ha d’estar subjecta al procés de millora contínua de la qualitat.
  • La satisfacció de cada col·laborador en el seu lloc de treball és essencial.
  • L’ambient de treball ha de ser còmode, agradable, amb eines tecnològicament avançades, que eliminin els riscos, promoguin la satisfacció i la integració del col·laborador en el desenvolupament de la seva activitat a l’empresa.
  • L’esforç continuat per proveir serveis, productes i oportunitats que ens facin ser una millor alternativa als nostres competidors.
  • El compliment dels criteris i requisits de la norma UNE-en-ISO 9001-2015 i els criteris i requisits legals, reglamentaris i de client.
  • Integrar proveïdors externs i col·laboradors en la nostra filosofia de qualitat.
  • Compliment dels objectius anuals estratègics establerts en les revisions que amb aquesta finalitat es duen a terme i que són coherents amb aquesta política.

Aquesta política es dóna a conèixer a totes les parts interessades.

Octubre 2020.
Joan Vilaseca.
CEO