clients

que han marcat la nostra trajectòria

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Diversos desenvolupaments d’Aplicacions de Gestió Consular, Gestió de Visats i Passaports, etc.,  realitzats des de 1992 i seguim oferint serveis de manteniment i evolutius.

IECISA

Gestió de pagament amb targetes. Connexió terminals TPV.
Proveïdors homologats per al CEX de Seguretat en tecnologia biomètrica i de documents de viatge des de 2007.
Col·laborem en projectes amb la Policia en matèria de documents de viatge i de renovació del DNI.
També cooperem en projectes per al MAEC.

TECNOCOM

Proveïdors homologats en desenvolupaments en l’àmbit de les TIC des de 2011. Fins ara la nostra cooperació es centra en projectes per al MAEC.

DGP

Projectes relacionats amb l’expedició de documents de viatge i la renovació del DNI.

 

Excm. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Desenvolupament i explotació de l’aplicació GESPIA. Es tracta d’un software per a la gestió dels Serveis Socials que un ajuntament o altra classe d’institució presta a la ciutadania.

Excmo. Ayuntamiento de Cartaya (Huelva)

Desenvolupament del projecte M@res dedicat a la gestió dels fluxos migratoris circulars.

Ministeri de Cultura

Desenvolupament d’una aplicació de gestió econòmica.

COOB ´92

Control de accés a la Anella Olímpica i subseus per part de persones acreditades. 50 punts connectats. El sistema consistia en comprovar identitats amb llistes actualitzades permanentment i llistes negres.

SCHWEIZ (Sector Assegurances)

Connexió d’Agents. 400 punts connectats.

BIMBO

Connexió de delegacions per a recepció de comandes.

CEPSA

Connexió de la xarxa d’estacions de servei. 160 punts connectats.

POKINS

Connexió de Terminals Punt de Venda. 35 punts connectats.

CASINOS DE CATALUNYA

Gestió comercial. 4 punts connectats.

BANCO VITALICIO

Connexió entre entitats.

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA

Connexió de delegacions per a recepció de comades. Més de 1500 punts connectats.

LOGIC CONTROL

Desenvolupament del producte LOGICOM encarregat d’interconnectar diferents delegacions per a recepció de comandes i actualització d’estocs.

GEYCE AGP

Principal client dels nostres treballs en I + D històricament. GEYCE AGP explota la plataforma JEDI per al seu desenvolupament i manteniment de les aplicacions Línia GEYCE per Assessories i Gabinets Professionals.

Departament de Justícia

Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària

Aplicacions per enrolament, identificació i verificació biomètrica d’interns dels centres penitenciaris de Catalunya