Què ens diferencia

Metodologia Agil

Una metodologia àgil amb un equip multidisciplinari, la participació activa del client, l’evolució del projecte per etapes i l’aplicació del mètode scrum ens permeten assolir resultats de manera ràpida i altament efectiva.

Característiques diferencials del mètode BioIdenti-Cell

 

 

Metodologia Àgil

Ens mou l’objectiu de construir solucions que siguin usades i aquesta metodologia ens facilita aquest objectiu.

Pensem que l’usuari ha de fer seu allò que construïm des del primer moment. Sabem que part de l’èxit del projecte està en “com fem el camí”. I per aconseguir això, tenim en compte:

Participacio Clients

Participació dels Clients

Fer partícips els nostres clients des de l’inici i crear iteracions de la solució en períodes curts de temps per arribar a l’objectiu és la mesura més realista de construir l’aplicació que es requereix.

Evolucio Projecte

Evolució del projecte

Les etapes de disseny, desenvolupament, proves i desplegament es succeeixen. Les aplicacions són operatives per a les funcions que han estat dissenyades des de la primera iteració i els usuaris comencen a utilitzar-les des del principi. A partir d’aquí, l’aplicació creix com si d’un projecte evolutiu es tractés.

Necessitats Clients

Necessitats del Client

Facilitem que el client vagi descobrint allò que realment necessita durant el projecte. El nostre avantatge diferencial es corregir desviacions a temps i ser proactius en les solucions.

Scrum

El model de gestió àgil que millor ens ha encaixat.

Scrum

Gestionem el cicle de vida dels projectes seguint aquesta metodologia.

Projectes Nous

Els projectes nous es tracten des d’un inici com un projecte incremental i de manteniment. Els projectes de manteniment es tracten com projectes en permanent evolució.

 

ISO:9001

Els nostres procediment i instruccions de treball estan orientats a aquesta metodologia.

ISO 9001
Frameworks

Frameworks i Eines Pròpies

 

Garantim solucions robustes, homogènies i adaptades a cada client i àmbit mitjançant frameworks i eines lowercase de generació d’aplicacions orientades a la gestió .

Són eines de fàcil manteniment i evolucionables amb els avenços tecnològics.

Metodologia Scrum

Metodologia de treball Scrum

 

Scrum es una metodologia àgil que te la missió d’arribar a l’objectiu final a partir de successives iteracions que el client pugui anar validant. S’organitzen les iteracions seguint aquesta metodologia, per orientar-la també a models de manteniment. Això es especialment rellevant en un àmbit tan complexe com és l’administració pública.

Test Driver Development

Test Driver Development TDD

 

Integrat en els nostres procediment de treball, el TDD garanteix la perfecta transmissió entre l’analista i el programador. El resultat final és:

Un codi programat + un component de test que, posteriorment, permet aplicar proves de regressió.

 

Etapes d’un Projecte

Es basa en la llarga trajectòria dels nostres experts que han portat a terme projectes de gran rellevància.

Som l’empresa consultora pel Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en l’àmbit del projecte VIS.

Els nostres dissenys i estimacions segueixen metodologia UML i tècniques d’estimació basades en casos d’ús entre d’altres.

Hem dissenyat les unitats de captura biomètrica autoassistida per a la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior. Es requeria d’una solució tipus caixa negra que permetés un control total del sistema de captura d’empremtes i de la foto facial des d’un programari web.

El sistema es va dissenyar oferint un servidor web dins la solució software que permetia tant monitoritzar tot el procés d’enrolament, com agafar el control de la sessió i dirigir-ne els passos i els reintents de cara a aconseguir la millor captura possible.

En aquest cas, el sistema emprat va ser un model de crides json amb protocol pop.

Les aplicacions no són esclaves de tècnics

Els nostres enginyers provenen majoritàriament de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universidad Carlos III de Madrid.

Seguim metodologia àgil amb l’objectiu d’arribar a l’objectiu final a partir de successives iteracions i que van incrementant la seva funcionalitat i que el client pugui anar validant. Organitzem aquestes iteracions seguint el model Scrum. Hem fet una adaptació d’aquesta metodologia per orientar-la també a models de manteniment en un àmbit tan complexe com és l’Administració Pública.

Des del naixement de l’empresa GEYCE, hem invertit en R+D mantenint un volum de recursos anual a la recerca en l’àmbit de l’enginyeria. Un dels àmbits amb permanent inversió han estat les eines de desenvolupament. Disposem de frameworks propis i d’eines lowercase de generació d’aplicacions orientades a la gestió que garanteixen unes solucions robustes, homogènies i adaptades a cada client i àmbit.

Les aplicacions no són esclaves de tècnics especialitzats sinó que segueixen un model a partir d’uns patrons que ens permeten molta flexibilitat en l’assignació dels recursos. Així, els nostres especialistes ho són realment de les àrees d’enginyeria més avançada o de consultoria de sectors especialitzats mentre que el codi de les aplicacions s’ofereix seguint uns esquemes comuns i prototipats prèviament.

És el nostre punt fort ja que hem integrat el desenvolupament TDD (test driver development) en els nostres procediments de treball.

Això implica el desenvolupament a partir de la prova. Tot subsistema comença el seu desenvolupament dissenyant l’artefacte de test. Amb això es garanteix un correcta transmissió entre l’analista i el programador quan aquests no coincideixen i deixa com a resultat final un codi programat més un component de test que permetrà en un futur aplicar proves de regressió.

El concepte és pensar en el desenvolupament inicial partint de la idea que s’haurà de mantenir i que tot canvi sobre un sistema comporta un risc de generació d’errors sobre altres subsistemes o mòduls que es poden detectar aplicant les proves de regressió finals utilitzant aquests components de test.

Preparar un sistema de proves de càrrega és dels projectes més complexos que existeixen en gestió. Pel projecte VIS, vàrem haver de reproduir un model de treball consular en base a usos estadístics per tal de calibrar la càrrega d’interfície amb el sistema central europeu del VIS (Projecte PSAT).

consultoria