BioIdenti^SelfSovereign

Identitat biomètrica auto-sobirana

Desenvolupem solucions d’identificació biomètrica integrables amb blockchain i el concepte d’identitat auto-sobirana.

El ciutadà governa des d’un eWallet l’ús de la seva identificació biomètrica certificada per un organisme expedidor.

En el punt on calgui fer una verificació biomètrica basada en reconeixement facial, l’usuari podrà autoritzar-la des del seu mòbil. Les càmeres de reconeixement facial estaran habilitades per fer matching a partir de l’obtenció del template facial cedit per l’eWallet i certificat i traçat sobre plataforma blockchain.

Tant l’expedidor, el ciutadà com el verificador tindran associada les claus DID, permetent que els automatismes de reconeixement facial i captació de temperatura tinguin les garanties a nivell de GDPR i el ciutadà tingui control de l’ús de dades personals, donant consentiment i revocant-ne quan ho consideri sobre una xarxa xifrada, inviolable i confiable.

Casos d’aplicació més destacats
  • Integració amb organismes d’acreditació d’identitat
  • Control d’accés a edificis o zones restringides
  • Acreditacions per a esdeveniments que requereixin d’identificació personal
Productes relacionats
CFIS
Solució de control d’accés facial
Característiques
Tipus de producte Projecte amb components
Mètode desplegament Personalitzat
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows  
Android X
WebApp  
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar  
DocID X
FP LiveScan  
Càmera X
Lector ID