BioIdenti^SearchServerClient

Aplicació desktop de recerca per empremtes dactilars

Aquesta aplicació requereix dels productes BioIdenti^BackEnd i BioIdenti^SearchServer.

Ofereix interfície de captura d’empremtes, empaquetat NIST, transmissió i trucada de servei i obtenció de resultats, mostrant-se per pantalla en ordre de puntuació.

La interfície permet analitzar cadascun dels resultats possibles i la ubicació de minúcies per tipus i grau de l’angle, així com d’importació d’arxiu ANSI NIST a més de captura en viu mitjançant Livescan.
La operatòria està dissenyada per a sistemes síncrons.

Casos d’aplicació més destacats
  • Identificació de interns en Centres Penitenciaris
  • Identificació en el dipòsit de cadàvers
Productos relacionados
BackOffice
Solució web de BackOffice per a backend
BackEnd
Serveis multi-biomètrics de backend
SearchClient
Identificació biomètrica en controls d’accés
SearchServer
Cercador massiu multi-biomètric
SearchClientMobile
Identificació en mobilitat mitjançant emprentes dactilars (stand-alone)
Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID