BioIdenti^LoadSign

Captura de la signatura digital per qualsevol documents d’acceptació de condicions

BioIdenti^LoadSign és un programa que permet generar digitalment qualsevol document d’acceptació de condicions incorporant la firma digitalitzada.

Aplicable a acceptació de condicions de qualsevol contracte junt amb l’acceptació d’ús de dades personals en el marc del nou Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD) facilitant:

  • Evitar ús de paper
  • Establir procediment de comunicació i acceptació de condicions variables
  • Incorporar signatura digital vàlida legalment
  • Xifrat dels documents digitals emmagatzemats
  • Fàcil accés als documents en cas de reclamacions

El sistema ofereix un tractament d’historial des del que es pot accedir als documents generats que s’emmagatzement de manera xifrada i en una ruta configurables.

Utilitzant una carpeta d’entrada i una de sortida, BioIdenti^LoadSign permet incorporar a qualsevol aplicació informàtica d’un sistema de generació de documentació en format PDF que fusioni les dades particulars i les marques d’acceptació amb la signatura sobre plantilles predissenyades.

Casos d’èxit més destacats
  • Recepcions d’hotel
  • Oficines consulars
  • Lloguers de cotxes
  • Gestories i assessories
Productes relacionats
LoadDoc
Lectura i càrrega de dades de documents identificatius
IDCheckFace
Verificació identitat facial mitjançant document d’identificació
IDCheckFP
Verificació identitat dactilar mitjançant document d’identificació
Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar
DocID
Signatura X
FP LiveScan
Càmera
Lector ID
Pad Signatura X