BioIdenti^LiveFPDetection

Detecció d’empremta viva

Llibreria per a detecció d’empremta viva per a entorn Windows, que ofereix un API per detectar si una imatge capturada correspon a una empremta viva o a una falsa empremta. Per entrenar el sistema (en base a empremtes capturades des de lectors d’escànner Gemalto, models CS500e i CSD450f) s’utilitza xarxes neuronals.

Aquest sistema ofereix una alternativa al diagnòstic basat en una solució hardware, flexible en quan a millores en base a nous entrenaments i nous lectores.

Casos d’aplicació més destacats
  • Entorns de màxima seguretat en els que és necessari comprovar que no s’utilitzen empremtes falses
Productes relacionats
Enrolment
Solució d’inscripció mitjançant dades biomètriques
Característiques
Tipus de producte Llicència
Mètode desplegament MSI
Enrolament X
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID