IDV

BioIdenti^IDV

Solucions digitals de OnBoarding

Components i serveis per a la implementació de solucions de OnBoarding Digital.

  • Captació d’imatges del document identificatiu
  • Captura de foto facial en viu
  • Servei de matching facial
  • Servei de verificació de la identitat

Disponible per a entorns web, Android i IOS,
Compatible amb NFC per llegir dades de xips.
Inclou serveis d’integració. Backoffice de control basat en projectes.

S’integra amb el Servei FMS (Facial Matching Service) que permet realitzar:

  • una verificació de la identitat a partir de la foto capturada, contrastada amb l’obtinguda del document identificatiu,
  • comprovació d’autenticitat i caducitat del document identificatiu,
  • verificació del document a partir de les dades de la banda MRZ i de la informació textual que apareix al document
Exemple IDV
Casos d’èxit més destacats
  • KYC
  • Venda d’entrades amb identificació de l’usuari
  • Aplicacions de credencials
Productes relacionats
LoadDoc
Lectura i càrrega de dades de documents identificatius
IDCheckFace
Verificació identitat facial mitjançant document d’identificació
Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament Cloud/OnPremise
Enrolament X
Identificació  
Serveis Web X
Desktop Windows  
Android X
WebApp  
Cloud X
BD  
Facial X
Dactilar  
DocID X
Signatura  
FP LiveScan  
Càmera X
Lector ID  
Pad Signatura