BioIdenti^ControlPresencia

Control de presència de treballadors amb identificació biomètrica

BioIdenti^ControlPresencia és un software desenvolupat per BioIdenti-Cell, per al control de presència biomètric de treballadors.

Principals característiques:

 • Marcatge fent servir empremta dactilar
 • Menys de 2 segons per treballador
 • Permet la multiplexació de punts de control biomètric
 • Compatible amb els principals fabricants de lectors d’empremtes
 • Habilitat en plataforma cloud
 • Permet la integració amb ePortem de GEYCE AGP SOFTWARE S.L.
 • Marcatges biomètrics d’entrada/sortida que quedaran registrats en aquest sistema per a la seva gestió i tractament
 • Les dades biomètriques quedan dissociades de les dades personals, de forma que només des del mòdul d’identificació es relacionen les dades personals amb la clau biomètrica
 • Les dades biomètriques no es registran en cap equip local, no duent-se a terme còpies d’aquestes dades sensibles
 • Detecció d’empremta viva i correcció automàtica d’empremtes molt humides o molt seques

Inclou mòdul d’enrolament biomètric que integra diferents nivells de control de qualitat per garantir la màxima eficàcia durant la identificació.

El Control de Presència Biomètric Dactilar es divideix en dues funcions:

 1. Gestió de les dades biomètriques dels treballadors
 2. Marcatge d’entrada/sortida biomètric

Casos d’èxit més destacats

 • Integració en important empresa de gestió laboral
 • Portal de gestió d’empresas
Productes relacionats
SearchClient
Identificació mitjançant empremtes dactilars.
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques.
Eportem
Informació resumida dels diferents serveis d’AFINITY que GEYCE AGP posa a la disposició dels despatxos professionals i de les empreses client dels mateixos, per facilitar l’intercanvi d’informació.
Característiques
Tipus de producte Subscripció
Mètode desplegament Azure
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web  
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud X
BD  
Facial X
Dactilar X
DocID  
Signatura  
FP LiveScan X
Càmara X
Lector ID  
Pad Signatura